דלג לתוכן עיקרי
79.25.03.07

מידע תעופתי

תקציב מאושר: 150,000
תקנה תקציבית בתכנית תכניות אב אחרות (תחת תחום שרותים כלל תחבורתיים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב מידע תעופתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪150,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?