דלג לתוכן עיקרי
79.25.01.03

השקעות במל"ח

תקציב מאושר: 26,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח אחר (תחת תחום פיתוח אחר בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השקעות במל"ח הוא ₪49,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪198,992
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)