דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב פיתוח אחר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪82,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪6,105,334
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?