דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במע"צ - רשות לבטיחות

79.17.01.01

19,500,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות במע"צ - רשות לבטיחות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?