דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קידום זמינות פיצויים

79.15.06

10,893,000
בשנת 2003 תקציב קידום זמינות פיצויים הוא ₪12,610,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,893,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪15,310,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪86,146,774
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?