דלג לתוכן עיקרי
79.15.05.08

עבודות עבור משרד השיכון

תקציב מאושר: 10,898,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות עבור משרדי (תחת תחום כבישים בינעירוניים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב עבודות עבור משרד השיכון הוא ₪10,628,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,898,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪4,025,286
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)