דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב עבודות עבור משרדי לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪10,414,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪10,414,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,261,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪8,884,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪-933,353
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?