דלג לתוכן עיקרי
79.15.04.13

עלי זהב-חוצה שומרון-

תקציב מאושר: 5,234,000
תקנה תקציבית בתכנית כבישים עוקפים (תחת תחום כבישים בינעירוניים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב עלי זהב-חוצה שומרון- לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,234,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪12,953,073
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)