דלג לתוכן עיקרי
79.15.04.11

טבעת מזרחית (ענתות - אלזעים) - חישוף וקידום זמינות

תקציב מאושר: 3,462,000
תקנה תקציבית בתכנית כבישים עוקפים (תחת תחום כבישים בינעירוניים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב טבעת מזרחית (ענתות - אלזעים) - חישוף וקידום זמינות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,462,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪951,340
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)