דלג לתוכן עיקרי
79.15.02.05

עבודות עבור משרד התשתיות

תקציב מאושר: 2,400,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפויות במשרדי ממשלה (תחת תחום כבישים בינעירוניים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב עבודות עבור משרד התשתיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)