דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כבישים בינעירוניים

79.15

1,618,023,000
בשנת 2003 תקציב כבישים בינעירוניים הוא ₪1,353,557,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,618,023,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪35,414,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,653,437,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,261,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,111,697,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,468,638,993
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?