דלג לתוכן עיקרי
79.10.23

ירושלים

תקציב מאושר: 144,768,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחבורה יבשתית בסעיף פיתוח התחבורה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2000 תקציב ירושלים הוא ₪112,340,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪144,768,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪136,441,662
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?