דלג לתוכן עיקרי
79.10.15.15

השת' הקרן למניעת תאונות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תשתית בטיחות (תחת תחום כבישים עירוניים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השת' הקרן למניעת תאונות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?