דלג לתוכן עיקרי
79.10.15.02

השתתפות במע"צ

תקציב מאושר: 2,140,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתית בטיחות (תחת תחום כבישים עירוניים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות במע"צ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,140,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪3,495,555
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)