דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כבישים עירוניים

79.10

1,144,642,000
בשנת 2003 תקציב כבישים עירוניים הוא ₪1,015,165,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,144,642,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪7,300,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,151,942,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪88,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,064,545,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪909,187,829
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?