דלג לתוכן עיקרי
79.01.03.27

שידרוג פלשת

תקציב מאושר: 2,900,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח מסילות ברזל (תחת תחום תחבורה ציבורית והסעת בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב שידרוג פלשת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,900,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪18,469,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)