דלג לתוכן עיקרי
78.04.01.18

מערכת מידע למנהלים

תקציב מאושר: 700,000
תקנה תקציבית בתכנית רכישת מחשב וציוד (תחת תחום רכישת מחשב וציוד בסעיף פיתוח תיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב מערכת מידע למנהלים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?