דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב מענקים מנהליים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,229,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,550,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪1,662,569
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?