דלג לתוכן עיקרי
78.02.01

מענקים

תקציב מאושר: 52,004,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום השקעות בפיתוח אכסון בסעיף תיירות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מענקים הוא ₪52,004,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪59,195,794
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?