דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב עתודה לייעוד הוא ₪2,592,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪356,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?