דלג לתוכן עיקרי
78.01.05

תקצוב פרוייקטים עפ"י

תקציב מאושר: 4,400,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פיתוח תשתית בסעיף פיתוח תיירות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב תקצוב פרוייקטים עפ"י לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,400,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,174,233
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?