דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב עתודה לפיתוח תשתיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,816,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?