דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות החטיבה להתיישבות

78.01.04.40

-1,647,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות החטיבה להתיישבות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,647,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-1,188,039
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)