דלג לתוכן עיקרי
78.01.04.01

אתרים תיירותיים

תקציב מאושר: 7,022,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח תשתיות תיירותיות (תחת תחום פיתוח תשתית בסעיף פיתוח תיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב אתרים תיירותיים הוא ₪4,260,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,022,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?