דלג לתוכן עיקרי
78.01.04

פיתוח תשתיות תיירותיות

תקציב מאושר: 134,743,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פיתוח תשתיות בסעיף תיירות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב פיתוח תשתיות תיירותיות הוא ₪134,743,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪160,484,298
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?