דלג לתוכן עיקרי
78.01.02

תשתית מוסדות הכשרת כ"א

תקציב מאושר: 462,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פיתוח תשתית בסעיף פיתוח תיירות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב תשתית מוסדות הכשרת כ"א הוא ₪180,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪462,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪205,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?