דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד משנה לראש הממשלה

78.01.01.92

-20,000,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות המשרד משנה לראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-20,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)