דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הטחון בשיקום כלא עכו

78.01.01.87

-7,000,000
בשנת 2003 תקציב השתתפות משרד הטחון בשיקום כלא עכו לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-7,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?