דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הפנים בפיתוח עכו העתיקה

78.01.01.76

-4,000,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד הפנים בפיתוח עכו העתיקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-4,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?