דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב תוכניות אב חמ"ת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,000,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?