דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב תיירות הוא ₪238,044,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪100,862,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪322,762,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪366,213,240
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?