דלג לתוכן עיקרי
76.10.01.51

הכנסות משיווק במימון מלא של היזם

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השקעה בפיתוח תשתיות (תחת תחום השקעה בפיתוח תשתיות בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות משיווק במימון מלא של היזם לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?