דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב פיתוח אזורי תעשייה מרחביים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,581,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪13,328,389
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)