דלג לתוכן עיקרי
76.10.01.10

שיווק במימון מלא של היזם

תקציב מאושר: 2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעה בפיתוח תשתיות (תחת תחום השקעה בפיתוח תשתיות בסעיף תעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב שיווק במימון מלא של היזם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪9,396,884
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)