דלג לתוכן עיקרי
76.04.02.01

פיתוח אזור תעשייה משותף לרהט, בני שמעון ולהבים לפי החלטת ממשלה מספר 747

תקציב מאושר: 4,451,000
תקנה תקציבית בתכנית דרום (תחת תחום תכנית הדרום בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פיתוח אזור תעשייה משותף לרהט, בני שמעון ולהבים לפי החלטת ממשלה מספר 747 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,451,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪8,065,382
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)