דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תכנית הדרום לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,942,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪13,142,972
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?