דלג לתוכן עיקרי
76.02.01.03

בודקים מקצועיים

תקציב מאושר: 260,000
תקנה תקציבית בתכנית קרן הלוואות למפעלים (תחת תחום מפעלים במצוקה בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב בודקים מקצועיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪260,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪10,395
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)