דלג לתוכן עיקרי
76.02.01.02

רזרבה לחוק לעידוד השקעות הון ולמפעלים במצוקה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן הלוואות למפעלים (תחת תחום מפעלים במצוקה בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רזרבה לחוק לעידוד השקעות הון ולמפעלים במצוקה הוא ₪180,446,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?