דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות ברשות המים עבור מט"ש לאז"ת נע"ם

76.01.09.98

2,000,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות ברשות המים עבור מט"ש לאז"ת נע"ם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪2,799,515
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)