דלג לתוכן עיקרי
76.01.09.70

רמת הנגב

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח איזורי תעשיה (תחת תחום פיתוח התעשיה בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב רמת הנגב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?