דלג לתוכן עיקרי
76.01.09.60

ירוחם

תקציב מאושר: 86,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח אזורי תעשייה (תחת תחום פיתוח התעשייה בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב ירוחם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪86,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪758,005
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)