דלג לתוכן עיקרי
76.01.09.52

פיתוח אזורי תעשייה גדולים משותפים

תקציב מאושר: 4,550,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח איזורי תעשיה (תחת תחום פיתוח התעשיה בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב פיתוח אזורי תעשייה גדולים משותפים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,550,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?