דלג לתוכן עיקרי
76.01.09.25

פיתוח תשתיות איל"ח

תקציב מאושר: 3,033,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח איזורי תעשיה (תחת תחום פיתוח התעשיה בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב פיתוח תשתיות איל"ח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,033,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?