דלג לתוכן עיקרי
76.01.09.09

גבית אגרות השתתפות בפיתוח תשתית תעשיתית באז"פ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח אזורי תעשייה (תחת תחום פיתוח התעשייה בסעיף תעשיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב גבית אגרות השתתפות בפיתוח תשתית תעשיתית באז"פ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?