דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב השקעות במחשוב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪178,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪928,272
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?