דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב תעשייה הוא ₪28,455,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪150,268,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪383,166,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-4,444,118
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?