דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב מט"ש קציעות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,000,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?