דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מענקים ואשראי לתשתיות

73.32.01

365,269,000
בשנת 2016 תקציב מענקים ואשראי לתשתיות הוא ₪567,464,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪365,269,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪450,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪301,666,048
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?