דלג לתוכן עיקרי
73.31.01.16

ריכוז ועדות ביוב

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח מפעלי מים וביוב (תחת תחום פיתוח מקורות מים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב ריכוז ועדות ביוב הוא ₪1,880,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?