דלג לתוכן עיקרי
73.31.01.11

מענקי ביוב בהתאם להחלטות ממשלה

תקציב מאושר: 105,850,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח מפעלי מים וביוב (תחת תחום פיתוח מקורות מים בסעיף מפעלי מים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב מענקי ביוב בהתאם להחלטות ממשלה הוא ₪91,200,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪105,850,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪117,063,641
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)